نوشته‌ها

ثبت اختراع کرج

معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT)

/
اگر جزو افراد ایده پرداز و مخترعی هستید که تمایل دارید همزم…
ثبت اختراع نظامی

ثبت اختراع نظامی

/
اختراعات نظامی و دفاعی می توانند نقش بسزایی در حفظ امنیت داخلی و م…
ثبت اختراع در ترکیه
ثبت اختراع

ثبت اختراع بین المللی

/
ثبت اختراع بین المللی در موسسه ثبت شرکت تکسفیر یکی از مهم‌تری…